صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد
صفحه اصلی | تماس با ما | ارتباط با ما | خبرخوان
امروز شنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۷

  • Simple Usage
  • Huge-IT Slider


آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره: ۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۵۵۴۱ به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد (سهامی خاص) می رساند که جلسه مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت […]
سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی یزد از مبلغ ۵۲۵ میلیارد ریال به ۶۳۵ میلیارد ریال از محل تبصره ۳ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور افزایش پیدا کرد. با اجرای افزایش سرمایه در تیرماه سال جاری، سرمایه صندوق به ۶۳۵ میلیارد ریال افزایش یافت. صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی […]
چهارشنبه (۵/۲/۹۷): نشست هم اندیشی سازمان جهادکشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد با سازمان جهادکشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس با حضور ریاست محترم سازمان های جهادکشاورزی ، مدیران عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و فعالان در بخش گلخانه دو استان هم اکنون درحال برگزاری […]
آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره: ۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۵۵۴۱ به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد (سهامی خاص) می رساند که جلسه مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت […]
اسامی هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد انتخاب شده در مجمع عمومی مورخ ۸/۹/۹۶ به مدت دو سال لیست تشکل های انتخاب شده جهت عضویت در هیت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد به مدت دو سال در مجمع ۸/۹/۹۶ نام تشکل درصد شرکت مادرتخصصی صندوق های حمایت […]