صفحه اصلی | تماس با ما | ارتباط با ما | خبرخوان
امروز چهارشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۸


آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره: ۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۵۵۴۱ به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد (سهامی خاص) می رساند که جلسه مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت […]

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره: ۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۵۵۴۱
به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد (سهامی خاص) می رساند که جلسه مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعت ۹ و ۱۱:۱۵ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ درمحل سالن شهید بهشتی به آدرس یزد-میدان امام حسین-بلوار شهید بهشتی-ساختمان حفظ نباتات جهادکشاورزی برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن معرفینامه از تشکل خود در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف :دستورات جلسه مجمع عمومی عادی ساعت ۹ صبح
دستورات جلسه :
۱) ارائه گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد شرکت
۲) بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۳۹۷
۳) بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال ۱۳۹۸
ضمناً گزارش اصلاحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده میباشد.

ب : دستورات مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۱۱:۱۵ صبح
۱) بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
هیئت مدیره


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.