صفحه اصلی | تماس با ما | ارتباط با ما | خبرخوان
امروز شنبه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۸


نام و نام خانوادگی سمت رشته تحصیلی شماره تماس سید علی اکبر حسینی نسب مدیرعامل مدیریت دولتی ۳۷۲۶۵۸۸۲ علیمحمد مروینام ناظر تسهیلات مدیریت دولتی ۳۷۲۶۵۸۸۲ محمد احمدی ناظر آبیاری تحت فشار مهندسی کشاورزی ۳۷۲۶۵۸۸۲ احمد برزگر مدیرمالی حسابداری ۳۷۲۶۵۸۸۳ داود دهقانپور کارشناس و اعتبارات مدیریت کشاورزی ۳۷۲۶۵۸۸۱ سعید شمس امور اداری حسابداری ۳۷۲۶۵۸۸۱

نام و نام خانوادگی سمت رشته تحصیلی شماره تماس
سید علی اکبر حسینی نسب مدیرعامل مدیریت دولتی ۳۷۲۶۵۸۸۲
علیمحمد مروینام ناظر تسهیلات مدیریت دولتی ۳۷۲۶۵۸۸۲
محمد احمدی ناظر آبیاری تحت فشار مهندسی کشاورزی ۳۷۲۶۵۸۸۲
احمد برزگر مدیرمالی حسابداری ۳۷۲۶۵۸۸۳
داود دهقانپور کارشناس و اعتبارات مدیریت کشاورزی ۳۷۲۶۵۸۸۱
سعید شمس امور اداری حسابداری ۳۷۲۶۵۸۸۱

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.